Vi kan hjelpe deg med t-sql programmeringen. Ta kontakt med oss dersom du ønsker at vi skal programmere for deg, eller at du ønsker at vi skal hjelpe deg med programmeringen du holder på med.


Eksempler på hva vi kan gjøre:

  • Rapport-utdrag
  • Manipulere data
  • Lage prosedyrer (Stored Procedure)
  • Lage triggere
  • Lage indekser
  • Lage vedlikeholdsfunksjoner (backup, index rebuild og lignende

Vi kan også bistå med å kvalitetssikre kode som allerede er laget.

Ta kontakt for en uforpliktende dialog på telefon eller epost.

Give us feedback

Microsoft SQL Expert

La oss hjelpe til med din Microsoft SQL database.