Tjenester


Visste du at nesten alle applikasjoner har samme grunnleggende databasestruktur gjennom hele produktets levetid? Og det er selv om produktet kommer i nye versjoner år etter år. Databasen er derfor ofte en av de viktigste faktorene i forhold til levetiden til et produkt. Databasen er derfor noe du bør bruke litt ekstra tid på for å få riktig helt fra starten av. 


Give us feedback

Microsoft SQL Expert

La oss hjelpe til med din Microsoft SQL database.